Från Café Dolcetto

Mångfald
Café Dolcetto Måleri av Doris Forsell och Elisabeth Nordin 8 - 21
maj
Afrikas bjärta färger, djur och varmare
länders mytologi tycks löpa som mer
eller mindre uttalade stråk genom den
lilla utställning som Doris Forsell och
Elisabeth Nordin, båda tillhörande
Sundsvalls kollektivverkstad, nu visar
på Café Dolcettos vägg.
Förkärleken för starka färger har de
gemensamt, men stilmässigt rör de sig i
lika dimensioner. Medan Doris Forsell
visar stilleben, scener och smått
naivistiska motiv är Elisabeth Nordin
abstrakt. Där den ena är jordnära är
den andra mytologisk; där den ena
visar antyder den andra.
Av Doris Forsells bilder är det, bredvid
den avvaktande arapapegojan, mest det
naivistiska som gör intryck, som de
församlade savanndjuren som tycks
stigna ur en saga. "Rödluvan" kliver
rakt in i hjärtat: det ensamma barnet
som man ser på ryggen medan det
förstulet traskar in i en öde skog. I all
enkelhet har Forsell fångat barnets
dubbla natur: både ömtålig och stursk.
Utgången av mötet med vargen är långt
ifrån given.
Elisabeth Nordin arbetar just som
mytens uttolkare gjort i alla tider: utan
att förklara det gåtfulla omvärver hon
det med en dimension av styrka, prakt
och rikedom. Ur hennes virrvarr av
mosaik, guld färger och former stiger
mytens blommor och fåglar fram.
"Gästabud" är en sådan bild, där
fåglarna tycks träda fram en och en ju
längre man tittar.
De båda "Röde orm" anspelar på
vikingar, men här får
hällristningsparafrasen en gyllene fond
att vila mot, och den blågröna bilden
tycks mer höra hemma i Orienten än i
det forntida Nordens karga bildvärld.
Även vikingarna var ju väl bekanta där.
I "Det är en ros utsprungen", som är en
av de målningar hon tidigare visat, är
den spröda rosen omgiven av
megalitiska torn som utstrålar styrka
och högresthet.
Så talar hennes bilder om vår värld, där
det översinnliga stiger fram ur en
tillvaro som förvisso är splittrad och
kalejdoskopisk. Men det är den enda
tillvaro vi har fått.
Färger, djur och myter i mångfald - Konst - www.st.nu

Recension av Susanne Holmlund

Röde Orm

 

 

Det är en ros utsprungen